Aktualizacja BIOS-u Ami & Phoenix

| Wsparcie

Aktualizacje BIOS-u można przeprowadzić na kilka sposobów, jednak zalecane jest, aby aktualizacja została przeprowadzona przy wykorzystaniu bootowalnego klucza USB zawierającego DOS (FreeDOS). Płyty Supermicro zawierają BIOS-y dwóch producentów Phoenix (płyty z serii X7D i starsze) oraz AMI (seria x9, X10 i nowsze).

Procesy te różnią się praktycznie między sobą tylko użytymi narzędziami (w przypadku AMI – AFUDOS, Phoenix – Phlash16) dlatego można zastosować jedną instrukcję. Jednak ZAWSZE należy przed aktualizacją zaznajomić się z instrukcją zawartą w pliku README, który dodany jest do archiwum zawierającego BIOS.

Skąd BIOS?

Najnowszy BIOS oczywiście można znaleźć na stronie Supermicro lub uzyskać od dystrybutora.

Aktualizacja AMI & Phoenix

Należy wykonać następujące instrukcje:

 1. Zapisać archiwum na komputerze.
 2. Rozpakować pliki na bootowalny klucz USB zawierający FreeDOS.
 3. Uruchomić system z klucza oraz wykonać następującą komendę:
  • flash.BAT nazwaBIOS.xxx (np. flash.BAT x10dri14.917).
 4. Poczekać aż proces dobiegnie do końca. NIE WOLNO przerywać tego procesu pod żadnym pozorem, przerwanie może skutkować koniecznością wysłania płyty na Serwis, dlatego też gdy coś pójdzie nie tak, nie należy wyłączać serwera.
 5. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie zostaje wyświetlona stosowna informacja, należy zrestartować serwer przy użyciu klawiszy CTRL+ALT+DEL, następnie odłączyć zasilanie oraz wyczyścić CMOS (za pomocą zworki JBT1).
 6. Podłączyć zasilanie, wczytać domyślne ustawienia F3 oraz zapisać je – F4.

Może zdarzyć się, tak iż archiwum nie będzie zawierało pliku flash.BAT lecz AMI.bat – procedura wygląda identycznie, jest to oczywiste.

W przypadku gdy archiwum zawiera dwa pliki AMI_1.bat oraz AMI_2.bat, należy sprawdzić aktualną wersję BIOS i zastosować się do instrukcji, standardowo w przypadku starszej wersji BIOS-u aktualizacja wygląda w ten sposób, iż najpierw aktualizujemy BIOS wykorzystując plik AMI_1.bat, a następnie plik AMI_2.bat.

Aby wyświetlić pozostałe dostępne polecenia AFUDOS należy wykonać polecenie afudos /h .

 

Powiązane strony:

 1. Aktualizacja BIOSu via UEFI:Build-in UEFI Shell
 2. Wspierane dystrybucje Linuksa - GRAID SupremeRAID™
 3. Narzędzia Linux - lshw, lspci, dmidecode, inxi (Jak sprawdzić podzespoły serwera?)