Aktualizacja firmware LSI2108 MegaCli

| Wsparcie

Aktualizacji firmware kontrolera opartego na chipsecie LSI2108, np. AOC-SAS2LP-H8IR można dokonać za pomocą narzędzia MegaCli umieszczonego na bootowalnym kluczu USB z DOS-em (FreeDOS) lub wykorzystując graficzną aplikację MegaRAID Storage Management Utility. Aktualna wersja firmware wyświetlana jest podczas inicjalizacji kontrolera.

 

Skąd Firmware?
Fimrware, znajduje się na serwerze ftp Supermicro.

Procedura:

 1. Pobrać najnowsze archiwum:
  https://www.supermicro.com/wftp/driver/SAS/LSI/2108/
 2. Rozpakować pliki na bootowalny klucz USB zawierający FreeDOS.
 3. Zapisać adres SAS kontrolera (16 bitowy) umieszczony na naklejce na kontrolerze, np. 500605B0xxxxxxxx, który będzie wymagany podczas aktualizacji.
 4. Uruchomić system z klucza USB oraz uruchomić skrypt: flash.bat podając jako parametr SAS ADRES lub wykonać następujące polecenie:
  MegaCli.exe -adpfwflash -f smc2108.rom -a0
 5. Po zakończonej aktualizacji, należy uruchomić komputer ponownie oraz sprawdzić aktualną wersję firmware (kolumna Revision)

 

Prawidłowo przeprowadzona aktualizacja firmware jest bezpieczna i nie powoduje utraty konfiguracji.

Powiązane strony:

 1. Jakie kable do kontrolerów Supermicro (RAID, HBA, JBOD)?
 2. Kontrolery RAID oraz Kontrolery HBA (IT-MODE) oraz Kontrolery JBOD dostępne w Supermicro dla dysków SAS/SATA
 3. Intel Virtual RAID on CPU (Klucz VROC) - AOC-VROCINTMOD & AOC-VROCSTNMOD & AOC-VROCPREMOD