Aktualizacja firmware LSI2108 MegaCli

October 27, 2016

Aktualizacji firmware kontrolera opartego na chipsecie LSI2108, np. AOC-SAS2LP-H8IR można dokonać za pomocą narzędzia MegaCli umieszczonego na bootowalnym kluczu USB z DOS-em (FreeDOS) lub wykorzystując graficzną aplikację MegaRAID Storage Management Utility. Aktualna wersja firmware wyświetlana jest podczas inicjalizacji kontrolera.

 

Skąd Firmware?
Fimrware, znajduje się na serwerze ftp Supermicro.

Procedura:

  1. Pobrać najnowsze archiwum:
    https://www.supermicro.com/wftp/driver/SAS/LSI/2108/
  2. Rozpakować pliki na bootowalny klucz USB zawierający FreeDOS.
  3. Zapisać adres SAS kontrolera (16 bitowy) umieszczony na naklejce na kontrolerze, np. 500605B0xxxxxxxx, który będzie wymagany podczas aktualizacji.
  4. Uruchomić system z klucza USB oraz uruchomić skrypt: flash.bat podając jako parametr SAS ADRES lub wykonać następujące polecenie:
    MegaCli.exe -adpfwflash -f smc2108.rom -a0
  5. Po zakończonej aktualizacji, należy uruchomić komputer ponownie oraz sprawdzić aktualną wersję firmware (kolumna Revision)

 

Prawidłowo przeprowadzona aktualizacja firmware jest bezpieczna i nie powoduje utraty konfiguracji.