Backblaze - raport awaryjności dysków Q1 2023

| PozostałeTesty

W pierwszym kwartale 2023 roku firma Backblaze, specjalizująca się między innymi w tworzeniu kopii zapasowych i przechowywaniu danych, przeprowadziła analizę niezawodności i wydajności systemów przechowywania danych.

Podczas przeprowadzonych testów dysponowali oni pokaźną pulą 241 678 dysków, stanowiących zróżnicowaną mieszankę nośników HDD i SSD, o różnych markach, modelach i pojemnościach. Z puli tej 4 400 zostało oznaczonych jako dyski rozruchowe, przy czym większość z 3 038 jednostek to dyski SSD, a pozostałe 1 362 to dyski HDD.

Wskaźniki awaryjności dysków twardych w 1. kwartale 2023 r.

Producent

Model

Rozmiar dysku

Ilość dysków

Średni wiek dysku (miesięcznie)

Dni pracy dysku

Ilość awarii

AFR

HGST

HMS5C4040ALE640

 

4TB

3,722

80.0

334,847

1

0.11%

HGST

HMS5C4040BLE640

 

4TB

12,728

77.0

1,145,343

12

0.38%

HGST

HGST HUH728080ALE600

8TB

1,116

59.4

99,522

5

1.83%

HGST

HGST HUH728080ALE604

8TB

93

68.3

8,434

1

4.33%

HGST

HGST HUH721212ALE600

12TB

2,606

41.8

232,402

1

0.16%

HGST

HGST HUH721212ALE604

12TB

13,151

24.2

1,178,671

23

0.71%

HGST

HUH721212ALN604

12TB

10,690

47.7

959,203

77

2.93%

Seagate

ST4000DM000

4TB

18,070

88.9

1,633,962

170

3.80%

Seagate

ST6000DX000

6TB

884

95.4

79,651

2

0.92%

Seagate

ST8000DM002

8TB

9,467

77.6

855,217

49

2.09%

Seagate

ST8000NM000A

8TB

96

14.3

7,456

0

0.00%

Seagate

ST8000NM0055

8TB

14,331

65.8

1,296,710

132

3.72%

Seagate

ST10000NM0086

10TB

1,159

63.5

105,443

14

4.85%

Seagate

ST12000NM0007

12TB

1,239

40.6

112,607

23

7.46%

Seagate

ST12000NM0008

12TB

19,749

35.9

1,774,769

120

2.47%

Seagate

ST12000NM001G

12TB

12,805

27.4

1,137,007

26

0.83%

Seagate

ST14000NM001G

14TB

10,760

25.7

962,379

35

1.33%

Seagate

ST14000NM0138

14TB

1,497

27.8

134,818

23

6.23%

Seagate

ST16000NM001G

16TB

21,910

15.6

1,897,163

31

0.60%

Seagate

ST16000NM002J

16TB

310

9.5

27,590

0

0.00%

Toshiba

MD04ABA400V

4TB

94

94.3

8,460

0

0.00%

Toshiba

HDWF180

8TB

60

17.5

2,186

0

0.00%

Toshiba

MG07ACA14TA

14TB

38,156

28.9

3,421,785

109

1.16%

Toshiba

MG07ACA14TEY

14TB

577

22.7

50,665

3

2.16%

Toshiba

MG08ACA16TA

16TB

5,194

10.7

440,772

4

0.33%

Toshiba

MG08ACA16TE

16TB

5,932

17.7

529,316

9

0.62%

Toshiba

MG08ACA16TEY

16TB

5,288

15.8

470,414

1

0.08%

WDC

WUH721414ALE6L4

14TB

8,412

27.7

754,296

10

0.48%

WDC

WUH721816ALE6L0

16TB

2,699

17.8

240,256

2

0.30%

WDC

WUH721816ALE6L4

16TB

14,098

6.3

1,128,989

6

0.19%

 

 

Razem

236,893

 

21,030,333

889

1.54%

Wzrost awaryjności: Roczny wskaźnik awaryjności (AFR) w 1. kwartale 2023 r. wzrósł do 1,54%, co oznacza wzrost w porównaniu z 1,21% w 4. kwartale 2022 r. i 1,22% w 1. kwartale 2022 r. Warto zauważyć, że trzy dyski podwoiły swoje wartości AFR w 1. kwartale 2023 r. względem poprzedniego kwartału, co zasługuje na szczególną uwagę.

 

4 kwartał 2022

1 kwartał 2023

Wzrost z kwartału na kwartał

Producent

Model

Rozmiar dysku

Dni pracy dysków

AFR

Dni pracy dysków

AFR

HGST

HUH721212ALN604

 

12TB

991,452

0.85%

959,203

2.93%

246%

Seagate

ST12000NM0007

 

12TB

116.481

3.13%

112,607

7.46%

138%

WDC

WUH721414ALE6L4

14TB

773,570

0.14%

754,296

0.48%

242%

Praktycznie zerowa awaryjność: Poniższa tabela zawiera listę modeli dysków, które nie uległy awarii lub uległy pojedynczej awarii w 1. kwartale 2023 r.

Producent

Model

Rozmiar dysku

Ilość dysków

Średni wiek dysku (miesięcznie)

Ilość awarii

AFR

Toshiba

MD04ABA400V

4TB

94

8,460

0

0.0%

Seagate

ST8000NM000A

8TB

96

7,456

0

0.0%

Toshiba

HDWF180

8TB

60

2,186

0

0.0%

Seagate

ST16000NM002J

16TB

310

27,590

0

0.0%

HGST

HMS5C4040ALE640

4TB

3,722

334,847

1

0.1%

HGST

HUH728080ALE604

8TB

93

8,434

1

4.3%

HGST

HUH721212ALE600

12TB

2,606

232,402

1

0.2%

Toshiba

MG08ACA16TEY

16TB

5,288

470,414

1

0.1%

Wskaźniki awarii w ujęciu rocznym w 1. kwartale 2023 r. według rozmiaru dysku i producenta

źródło: https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q1-2023//

Analiza obejmuje wszystkie użyte rozmiary dysków, jednak zarówno kategorie 6 TB, jak i 10 TB składały się z pojedynczego modelu, z ograniczoną liczbą przepracowanych dni w kwartale: 79 651 dla dysków 6 TB i 105 443 dla dysków 10 TB. Pozostałe rozmiary dysków w zapasach Backblaze mają co najmniej 2,2 miliona dni pracy, co zwiększa wiarygodność ich kwartalnych rocznych wskaźników awaryjności.

źródło: https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q1-2023//

Dołączony wykres agreguje wszystkie modele dysków od każdego producenta, niezależnie od ich wieku. W tym zestawie danych wiele starszych modeli pochodzi od Seagate, przyczyniając się do wyższego ogólnego wskaźnika AFR. Przykładowo, Seagate dostarcza 60% dysków o pojemności 4 TB, których średni wiek wynosi 89 miesięcy, oraz ponad 95% dysków o pojemności 8 TB, których średni wiek wynosi ponad 70 miesięcy. Zgodnie z badaniami żywotności dysków twardych, starsze dyski częściej ulegają awariom.

Istnieją jednak pewne wyjątki, takie jak dyski Seagate o pojemności 6 TB w tym zestawie danych. Pomimo średniego wieku wynoszącego 95,4 miesiąca, dyski te wykazały AFR w 1. kwartale 2023 r. na poziomie 0,92% i AFR w całym okresie eksploatacji na poziomie 0,89%

Średni cykl życia dysku w zależności od modelu i rozmiaru

Poniższy zestaw statystyk uwzględnia awarie 72 modeli dysków, z wyłączeniem dysków rozruchowych. Aby usprawnić analizę, lista została ograniczona do modeli z 50 lub więcej zarejestrowanymi awariami. W rezultacie uwzględniono 30 modeli, posortowanych według średniego wieku awarii.

Producent

Model

Rozmiar w TB

Ilość awarii

Średnia roczna

Ilość awarii w miesiącu

WDC

WD10EADS

1

64

4

8

Seagate

ST31500541AS

1.5

397

4

2

Seagate

ST31500341AS

1.5

216

4

1

HGST

HDS722020ALA330

2

235

4

1

Seagate

ST10000NM0086

10

120

3

10

Seagate

ST8000DM002

8

808

3

8

HGST

HDS723030ALA640

3

73

3

6

Seagate

ST4000DX000

4

81

3

6

Seagate

ST8000NM0055

8

1,288

3

4

HGST

HDS5C3030ALA630

3

150

3

3

Seagate

ST4000DM000

4

5,249

3

3

HGST

HMS5C4040BLE640

4

390

2

7

HGST

HUH721212ALN604

12

290

2

7

Seagate

ST6000DX000

6

96

2

5

HGST

HMS5C4040ALE640

4

217

2

4

Seagate

ST3000DM001

3

1,708

2

0

Seagate

ST12000NM0008

12

888

1

12

HGST

HDS5C4040ALE630

4

89

1

11

Toshiba

MG07ACA14TA

14

852

1

9

WDC

WD60EFRX

6

72

1

8

Seagate

ST12000NM0007

12

2,023

1

6

Seagate

ST12000NM001G

12

217

1

6

Seagate

ST14000NM001G

14

257

1

5

Seagate

ST14000NM0138

14

187

1

4

WDC

WD30EFRX

3

174

1

2

Seagate

ST1500DL003

1.5

90

1

1

HGST

HUH721212ALE604

12

128

1

1

WDC

WUH721414ALE6L4

14

53

1

1

Seagate

ST16000NM001G

16

211

0

12

Toshiba

MG08ACA16TE

16

108

0

9

Jak można się spodziewać, niektóre modele dysków przekraczają lub nie osiągają ogólnego średniego wieku awarii wynoszącego dwa i pół roku. Mniejsze modele (1 TB, 1,5 TB, 2 TB itp.) często przekraczają tę średnią, podczas gdy większe (12 TB, 14 TB itp.) zazwyczaj spadają poniżej.

Poniższa analiza bada te trendy, sortując średni wiek awarii według rozmiaru dysku.

Rozmiar w TB

Ilość awarii

Średnia roczna

Ilość awarii w miesiącu

1

76

4

7

1.5

704

3

9

2

309

3

6

23 3

2,168

2

1

4

6,098

3

2

5

2

0

8

6

168

2

1

8

2,160

3

5

10

120

3

10

12

3,579

1

8

14

1,368

1

7

16

399

0

10

18

6

0

10

PODSUMOWANIE

Ogólny wskaźnik AFR w całym okresie eksploatacji dla wszystkich wymienionych dysków wynosi 1,40%, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z 1,39% w poprzednim kwartale. Wskaźnik ten wydaje się stabilizować wokół 1,40% dla wszystkich dysków Backblaze, chociaż każdy model ma swój unikatowy wskaźnik AFR.

Od dekady gromadzone są gromadzone statystyki dysków, które stanowią podstawę tych raportów. Dzięki tym statystykom możliwe jest wczesne wykrywanie potencjalnych problemów, podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wydajności dysków i zapewnienie dodatkowej gwarancji w tym zakresie.

Źródło:

https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q1-2023//

 

Powiązane strony:

  1. Backblaze - raport awaryjności dysków
  2. Rozwiązania Supermicro SuperStorage