Jak aktywować licencję SFT-OOB-LIC? (Please input the correct product key format. Click here to return)

| F.A.Q.Wsparcie

Jak aktywować licencję SFT-OOB-LIC? (Please input the correct product key format. Click here to return).

Jeżeli podczas próby aktywacji licencji SFT-OOB-LIC rozszerzającej funkcjonalność IPMI pojawi się informacja o nie prawidłowym formacie klucza, należy usunąć adres MAC oraz ; które są za nim.

Format klucza to wszystko w nawiasach {} bez znaków spacji.

Jeśli aktywacja zakończy się pomyślnie, pojawi się komunikat „Sukces”, a w polu Stan klucza produktu węzła znajdziesz także nazwę SKU klucza licencyjnego.

Powiązane strony:

  1. Co to jest IPMI?
  2. Nowe unikalne hasło do IPMI - BMC Unique Password
  3. IPMIView dla Androida & IPMIView dla iOS & IPMIView dla Windowsa & IPMIView dla Linuksa
  4. Licencje Supermicro rozszerzające możliwości IPMI (SFT-OOB-LIC & SFT-DCMS-SINGLE & SFT-SDDC-SINGLE)