Lista nowych produktów Supermicro 27.12.2022

| Nowości SupermicroNowości

Lista nowych produktów:

L.p. Kod produktu Skrócona nazwa URL
1 MBD-X13SAN-C-O X13SAN-C  https://www.serverparts.pl/x13san-c-i9076 
2 MBD-X13SAN-C-B
3 MBD-X13SAN-C-WOHS-O X13SAN-C-WOHS  https://www.serverparts.pl/x13san-c-wohs-i9075 
4 MBD-X13SAN-C-WOHS-B
5 MBD-X13SAN-E-O X13SAN-E  https://www.serverparts.pl/x13san-e-i9074 
6 MBD-X13SAN-E-B
7 MBD-X13SAN-E-WOHS-O X13SAN-E-WOHS  https://www.serverparts.pl/x13san-e-wohs-i9073 
8 MBD-X13SAN-E-WOHS-B
9 MBD-X13SAN-H-O X13SAN-H  https://www.serverparts.pl/x13san-h-i9072 
10 MBD-X13SAN-H-B
11 MBD-X13SAN-H-WOHS-O X13SAN-H-WOHS  https://www.serverparts.pl/x13san-h-wohs-i9071 
12 MBD-X13SAN-H-WOHS-B
13 MBD-X13SAN-L-O X13SAN-L  https://www.serverparts.pl/x13san-l-i9070 
14 MBD-X13SAN-L-B
15 MBD-X13SAN-L-WOHS-O X13SAN-L-WOHS  https://www.serverparts.pl/x13san-l-wohs-i9069 
16 MBD-X13SAN-L-WOHS-B
17 SYS-111AD-HN2 111AD-HN2  https://www.serverparts.pl/sys-111ad-hn2-i9118
18 SYS-110P-FWTR 110P-FWTR  https://www.serverparts.pl/sys-110p-fwtr-i9120
19 SYS-421GU-TNXR 421GU-TNXR  
20 CBL-C6-WH10FT-P    
21 CBL-MCIO-1219M5FY    
22 CBL-MCIO-1234M5FRE    
23 CBL-NTWK-0957-QSFPDD-1    
24 CBL-NTWK-0957-QSFPDD-3    
25 CBL-OTHR-1043    
26 CBL-PWEX-1265-32    
27 CBL-SRK-QSFPDD-AEC-5M    
28 CBL-SRK-QSFPDD-AEC-7M    
29 MCP-260-00163-0B    
30 MCP-350-30204-0N    
31 HDS-MEN-MTFDKBZ1T9TFR-15 MTFDKBZ1T9TFR  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkbz1t9tfr-i9121
32 HDS-MEN-MTFDKBZ3T8TFR-15 MTFDKBZ3T8TFR  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkbz3t8tfr-i9122
33 HDS-MEN-MTFDKBZ3T8TFR1BC MTFDKBZ3T8TFR1BC  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkbz3t8tfr1bc-i9123
34 HDS-MEN-MTFDKBZ7T6TFR-15 MTFDKBZ7T6TFR  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkbz7t6tfr-i9124
35 HDS-MEN-MTFDKBZ7T6TFR1BC MTFDKBZ7T6TFR1BC  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkbz7t6tfr1bc-i9125
36 HDS-MEN-MTFDKBZ960TFR-15 MTFDKBZ960TFR  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkbz960tfr-i9126
37 HDS-MEN-MTFDKCE1T9TFR-15 MTFDKCE1T9TFR  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkce1t9tfr-i9127
38 HDS-MEN-MTFDKCE3T8TFR-15 MTFDKCE3T8TFR  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkce3t8tfr-i9128
39 HDS-MEN-MTFDKCE7T6TFR-15 MTFDKCE7T6TFR  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkce7t6tfr-i9129
40 HDS-MEN-MTFDKCE960TFR-15 MTFDKCE960TFR  https://www.serverparts.pl/hds-mtfdkce960tfr-i9130

Powiązane strony:

  1. Lista nowych produktów Supermicro 14.11.2022
  2. Lista nowych produktów Supermicro 05.12.2022
  3. Lista nowych produktów Supermicro 13.01.2023
  4. Lista nowych produktów Supermicro 24.01.2023