Narzędzia Linux - dd (Tworzenie obrazu ISO, Test przepustowości)

| F.A.Q.

dd (skrót od "data description") – uniksowy program do niskopoziomowego kopiowania i konwersji surowych danych (ang. raw data). dd jest używane do kopiowania określonej liczby bajtów lub bloków danych wraz z opcjonalnym konwertowaniem kopiowanych danych (np. zmianą kolejności bajtów, konwersją z EBCDIC do ASCII). Powszechnym wykorzystaniem dd jest do tworzenia kopii boot sektora dysku, odczyt danych ze specjalnych plików takich jak /dev/zero albo /dev/random. Sprawdza się również przy odczycie i zapisie urządzeń blokowych takich jak taśmy magnetyczne.

PRZYKŁADY POLECEŃ

Tworzenie obrazu ISO partycji i jednoczesne kompresowanie jej:

 • Tworzenie obrazu ISO partycji i jednoczesne kompresowanie jej:
  • dd if=/dev/sdb2 | gzip > /home/user/image_sdb2.gz

Gdzie:

 • if=źródło oznacza źródło danych, które ma zostać skopiowane.
 • gzip narzędzie do bezstratnej kompresji danych
 • > ścieżka zapisu kopii

Test Przepustowości

 • Test przepustowośći 1GB
  • dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1G count=1 oflag=direct
 • Test przepustowości 1GB (zapis)
  • dd if=/dev/zero of=./largefile bs=1M count=1024
 • Czyszczenie pamięci podręcznej
  • sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
 • Test przepustowości 1GB (odczyt)
  • dd if=./largefile of=/dev/null bs=4k

dd Pasek Postępu

 • Kopiowanie z paskiem postępu:
  • pkill -USR1 dd
  • watch -n 10 pkill -USR1 dd
 • Kopiowanie z paskiem postępu PV:
  • pv /dev/urandom | dd of=file.img bs=4KB count=1234
  • dd if=/dev/urandom | pv | dd of=/dev/null

Zapisywanie danych z pomijaniem errorów

 • Zapisywanie danych z pomijaniem errorów oraz dopisem 0 w miejsca puste:
  • dd bs=4k if=/dev/sdb1 of=/home/user/image.iso conv=noerror,sync
 • Montowanie obrazu:
  • mount -o loop disk1.iso /mnt/disk

Powiązane strony:

 1. Narzędzia Linux - Hdparm - (Zarządzanie dyskami oraz testy przepustowości)
 2. Narzędzia Linux - Fio (testy przepustowości)
 3. Smartmontools - Narzędzie do analizy danych SMART dysków HDD, SSD, NVMe