Rozwiązywanie problemów z serwerem - Krok po kroku (Dlaczego serwer nie działa?)

| F.A.Q.

Rozwiązywanie problemów z serwerem - Krok po kroku (Troubleshooting)

 • Dlaczego serwer nie działa?
 • Dlaczego serwer się nie uruchamia?
 • Dlaczego nie mam obrazu?
 • Dlaczego serwer piszczy?
 • Dlaczego serwer nie wykrywa pamięci RAM?
 • Dlaczego serwer nie trzyma ustawień BIOS?
 • Pomoc techniczna - procedura

Zanim zadzwonisz na BOK sprawdź.

Aby rozwiązać problemy z systemem, zastosuj następujące procedury. Jeśli już zastosowałeś wszystkie poniższe procedury i nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się niezwłocznie z Dostawcą.
Uwaga: Zawsze odłącz przewód zasilający przed dodawaniem, zmianą lub instalacją jakichkolwiek komponentów sprzętowych.

Przed włączeniem zasilania.

 1. Upewnij się, że nie ma zwarcia pomiędzy płytą główną, a obudową.
 2. Odłącz wszystkie taśmy/kable przewodowe od płyty głównej, w tym te dla klawiatury i myszy oraz sieci.
 3. Usuń wszystkie karty rozszerzeń.
 4. Zainstaluj jeden procesor (upewniając się, że jest prawidłowo osadzony) oraz jeden moduł pamięci RAM i podłącz speaker jeżeli nie jest domyślnie zainstalowany na płycie głównej. (Sprawdź również ustawienia wszystkich zworek.)
 5. Używaj tylko zalecanego typu baterii CMOS (CR2032) na płycie głównej, zgodnie z zaleceniami producenta. Nie instaluj baterii na płycie głównej odwrotnie, aby nie wywołać możliwej eksplozji.

Brak Zasilania

 1. Upewnij się, że nie ma zwarcia pomiędzy płytą główną, a obudową.
 2. Zweryfikuj, czy wszystkie zworki są ustawione w pozycjach domyślnych.
 3. Sprawdź, czy przełącznik 115V/230V na zasilaczu jest poprawnie ustawiony.
 4. Włącz i wyłącz przełącznik zasilania, aby przetestować system.
 5. Bateria na płycie głównej może być przestarzała. Sprawdź, czy wciąż dostarcza napięcie ~3VDC. Jeśli nie, zastąp ją nową (CR2032).

Brak Obrazu

 1. Jeśli zasilanie jest włączone, ale nie ma obrazu, usuń wszystkie karty rozszerzeń i kable.
 2. Wykorzystaj speaker, aby sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek sygnały dźwiękowe.
BIOS Beep (POST) Codes / Kody POST BIOS
Beep Code / Kod błędu Error message / Error Description / Opis
5 long, 2 short /  5 długich, 2 krótkie
Display memory read/write error / Błąd pamięci VGA Video adapter missing or with faulty memory / Brak karty video GPU lub uszkodzona pamięć VGA

Błędy Pamięci

 1. Upewnij się, że moduły DIMM są prawidłowo i w pełni zainstalowane.
 2. Sprawdź, czy zainstalowano moduły DIMM o różnych prędkościach i zweryfikuj, czy konfiguracja BIOS-u jest ustawiona na najwyższą prędkość używanej pamięci RAM. Zaleca się używanie tej samej prędkości pamięci RAM dla wszystkich modułów DIMM w systemie.
 3. Upewnij się, że używasz prawidłowego typu pamięci ECC Reg. DIMM lub ECC UDIMM (*zalecane przez producenta).
 4. Sprawdź, czy nie ma wadliwych modułów DIMM lub slotów, wymieniając pojedynczy moduł między dwoma slotami i zanotowując wyniki.
 5. Upewnij się, że wszystkie moduły pamięci są w pełni osadzone w swoich slotach. Musisz instalować moduły zgodnie z dokumentacją serwera, np. bank 1A, następnie bank 1B.
 6. Sprawdź pozycję przełącznika 115V/230V na zasilaczu.
 7. Wykorzystaj speaker, aby sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek sygnały dźwiękowe.
BIOS Beep (POST) Codes / Kody POST BIOS
Beep Code / Kod błędu Error message / Error Description / Opis
5 short, 1 long /  5 krótkich, 1 długi
Memory error / Błąd pamięci RAM No memory detected in system / System nie wykrywa pamięci RAM
1 long continuous / 1 długi, który trwa
System OH / Wysoka temperatura System overheat condition / Zbyt wysoka temperatura systemu

Utrata konfiguracji systemu / Brak ustawień BIOS

 1. Upewnij się, że używasz zasilacza wysokiej jakości, dobranego odpowiednio do konfiguracji. Niska jakość zasilacza może powodować utratę informacji konfiguracji CMOS.
 2. Bateria na twojej płycie głównej może być przestarzała. Sprawdź, czy nadal dostarcza napięcie ~3VDC. Jeśli nie, wymień ją na nową (CR2032).
 3. Jeśli powyższe kroki nie rozwiązują problemu z konfiguracją systemu, skontaktuj się z Dostawcą w celu naprawy.

Procedura ogólna

 1. Uruchom serwer w minimalnej konfiguracji (1 x CPU, 1 x MEM, 1 x PWS)
 2. Jeżeli powyższa rada nie rozwiązała Twojego problemu:
  1. podmień CPU na sprawny
  2. podmień pamięć RAM na sprawną
  3. Zmień zasilacz

Pomoc Techniczna - Procedura

Przed skontaktowaniem się z Działem Wsparcia Technicznego, proszę podjąć następujące kroki.

 1. Przed skontaktowaniem się z Działem Wsparcia Technicznego, proszę wykonać opisane powyższe czynności oraz spróbować wyszukać problem w sekcji „Najczęściej zadawane pytania” (FAQ) na stronie internetowej (http://www.supermicro.com/support/faqs/).
 2. Aktualizacje BIOS można pobrać ze strony internetowej (https://www.supermicro.com/support/resources/bios_ipmi.php?vendor=1).
 3. Aktualizacje firmware IPMI można pobrać ze strony internetowej (https://www.supermicro.com/support/resources/bios_ipmi.php?type=BMC)

Jeśli wciąż nie można rozwiązać problemu, podaj następujące informacje podczas kontaktu z działem wsparcia technicznego Dostawcy:

 1. Model serwera/płyty głównej, numer seryjny oraz numer rewizji PCB.
 2. Data/wersja wydania BIOS-u (można to zobaczyć na ekranie początkowym podczas pierwszego uruchomienia systemu).
 3. Data/wersja wydania firmware IPMI (można to zobaczyć na ekranie webgui bo zalogowaniu się do interfejsu IPMI).
 4. Konfiguracja systemu (HW)
 5. Logi z systemu oraz logi z IPMI
 6. Szczegółowy opis problemu oraz opis wykonanych czynności

 

 1. Proxmox + Kompatybilne serwery Supermicro ITC dla ISP
 2. FRR to kompleksowy i wydajny pakiet oprogramowania do routingu IP, dostępny na zasadach wolnego oprogramowania.
 3. Zasilacz DC 48V do Supermicro, alternatywa dla PWS-0061 (SP-410-1D)