StorCli w przykładach AOC-S3108L-H8IR (Obsługa oraz rozwiązywanie problemów)

| F.A.Q.Wsparcie

StorCli w przykładach AOC-S3108L-H8IR Obsługa oraz rozwiązywanie problemów - Troubleshooting

 1. Pierwszy krok:
  • Użyj polecenia “lshw" lub "lspci”, aby upewnić ze ze kontroler RAID jest rozpoznawany przez Twój system operacyjny. Następnie możesz użyć polecenai storecli, jak poniżej:
 2. Informacje:
  • Informacje o kontrolerze i konfiguracji:
   storcli /cx show all
  • Informacje o istniejących dyskach oraz ich statusie (ID)
   storcli /cx /eall /sall show (all)
  • Informacje o istniejących virtualnych dyskach i ich statusie
   storcli /cx /vall show (all)
  • Zobacz aktualny status wszystkich przebudowywanych
   storcli /cx /eall /sall show rebuild
 3. Logi (pokaż i zapisz)
  • Pokaż dziennik logów.
   storcli /cx show eventloginfo
  • Pokaż logi consoli TTY
   storcli /cx show termlog
  • Pokaż i zapisz logi:
   storcli.efi /cx show all logfile=all_log.txt
   storcli.efi /cx show AliLog logfile=alilog.txt
   storcli.efi /cx show termlog type=contents logfile=termlog.txt
 4. Zarządzanie BBU/BTR
  • Jak włączyć uczenie się baterii
   storcli /cx/cv show
   storcli /cx/cv show all
   storcli /cx/cv/ show status
   storcli /cx/cv show learn
   storcli /cx/cv start learn
 5. Jak ustawić tryb JBOD
  • storcli /cx set jbod=on  (gdzie x to numer kontrolera).
  • Ustaw każdy dysk, który chcesz by był w trybie JBOD
 6. Przywracanie
  • Jak przywrócić obcą konfigurację?
   storcli /cx/fall import
 7. Dodatkowe funkcjonalności
  • Aktywacja (np. CacheCade, FastPath,...)
  • storcli /cx set aso key=AAAAAAAABBBBBBBBCCCCCCCC

Gdzie 'cx' to numer kontrolera, np. c0, c1, c2, etc...