Wskaźniki efektywności (MTBF, MTTR, MTTF, MTTA) dysków twardych HDD oraz SSD i nie tylko (Key Performance Indicators - KPI)

| F.A.Q.Wsparcie

Wskaźniki efektywności dysków twardych HDD oraz SSD i nie tylko (Key Performance Indicators - KPI)

MTBF, MTTR, MTTF, MTTA - wskaźniki używane w śledzeniu i doskonaleniu procesu zarządzania incydentami.

MTBF (Mean Time Between Failures)

Oznacza średni czas bezawaryjnej pracy dysku, a dokładniej to średni czas między awariami produktu, który można naprawić.Jest to wartość szacunkowa i zależy od warunków pracy dysku. Nie ma wpływu na gwarancję, tak jak TBW. Im wyższa wartość wskażnika MTBF tym produkt jest oceniany przez Producenta jako bardziej niezawodny, co oczywiście ma wpływ na cenę.

 • Jak obliczyć MTBF?
  • MTBF = czas operacyjny (w godzinach) / liczba awarii

MTTR (Mean Time to Repair)

Oznacza średni czas od momentu wystąpienia awarii do momentu jej usunięcia. MTTR zawiera w sobie okresy MTBF.

 • Jak obliczyć MTTR?
  • MTTR = Suma czasów usunięcia awarii (w godzinach lub minutach) / liczba zdarzeń (napraw)

MTTF (Mean Time to Failure)

Oznacza średni czas do wystąpienia awarii, a dokładnie średni czas między awariami, których nie da się naprawić. Wskaźnik ten pozwala ustalić trwałość produktu (dysku), a także podać informację o spodziewanej żywotności i terminach przeprowadzania przeglądów.

 • Jak obliczyć MTTF
  • MTTF = suma czasu działania wszystkich dysków (w godzinach lub minutach) / liczba dysków

MTTA (Mean Time to Acknowledge)

Oznacza średni czas potwierdzenia, jest to czas, który upływa od wygenerowania alertu do rozpoczęcia prac nad zgłoszeniem. Wskaźnik ten ma znaczenie przy określeniu szybkości serwisu i skuteczności obsługi zdarzeń.

 • Jak obliczyć?
  •  MTTA = suma czasu między wygenerowaniem alertu a potwierdzeniem / liczba zdarzeń

Wskaźniki efektywności dla dysków HDD oraz SSD

Powiązane strony:

 1. Jak obliczyć TBW oraz DWPD dysków SSD?