Co to jest Data Center?

| F.A.Q.Wsparcie

Co to jest Data Center?

Centrum danych (Data Center) to obiekt używany przez organizację do przechowywania sprzętu IT, w tym serwerów, pamięci masowej, urządzeń sieciowych (takich jak przełączniki, routery i zapory ogniowe), a także szaf Rack i okablowania potrzebnych do uporządkowania i podłączenia tego sprzętu. Sprzęt ten wymaga również infrastruktury do obsługi, takiej jak systemy dystrybucji energii (w tym generatory rezerwowe i zasilacze awaryjne) oraz systemy wentylacji i chłodzenia (takie jak systemy klimatyzacji lub systemy chłodzenia cieczą). Centrum danych może mieć różną wielkość, od pojedynczego pomieszczenia do ogromnego kompleksu wielomagazynowego.

W 2005 roku American National Standards Institute (ANSI) i Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego (Telecommunications Industry Association - TIA) opublikowały normę ANSI/TIA-942 "Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers" (Standard infrastruktury telekomunikacyjnej dla centrów danych), która definiuje cztery poziomy centrów danych według różnych poziomów niezawodności lub odporności. Poziomy te zwane są "Tierami". Na przykład centrum danych Tier 1 to niewiele więcej niż serwerownia, podczas gdy centrum danych Tier 4 oferuje nadmiarowe podsystemy i wysoki poziom bezpieczeństwa. Wersja z 2021 roku definiuje cztery tiery:

  • Tier 1: Odpowiada za podstawową strukturę i jest stosowany w najmniej wymagających środowiskach. Zapewnia minimalną niezawodność, co oznacza, że ma potencjalnie większą liczbę przestojów związanych z konserwacją i naprawami. Nie posiada zdublowanych elementów krytycznych, takich jak zapasowe zasilanie czy chłodzenie. Wprowadzenie zmian w infrastrukturze wymaga zwykle wyłączenia systemu.
  • Tier 2: Wprowadza nieco większą niezawodność poprzez dodanie niektórych zdublowanych elementów, takich jak podstawowe zapasowe zasilanie i chłodzenie. Pomimo tego nadal może wymagać wyłączenia systemu podczas wprowadzania zmian.
  • Tier 3: Oferuje znacznie wyższą niezawodność dzięki pełnemu zdublowaniu kluczowych elementów, takich jak zasilanie, chłodzenie i sieć. Pozwala na wprowadzanie zmian i obsługę konserwacyjną bez konieczności wyłączania systemu. Daje gwarancję 99,982% dostępności rocznie.
  • Tier 4: Jest najwyższym poziomem niezawodności i dostępności. Zapewnia pełne zdublowanie wszystkich elementów krytycznych i obszarów infrastruktury. Pozwala na wykonywanie konserwacji i wprowadzanie zmian bez przerywania działania systemu. Daje gwarancję 99,995% dostępności rocznie.

Należy pamiętać, że im wyższy poziom tiera, tym większa jest niezawodność i dostępność centrum danych, ale zazwyczaj również koszt budowy i utrzymania. Wybór odpowiedniego tieru zależy od wymagań organizacji, a także od jej budżetu i strategii dotyczącej niezawodności i dostępności systemu.

Powiązane strony:

  1. Co to jest serwer?
  2. Co to jest chłodzenie cieczą (Liquid Cooling)?
  3. Konfigurator serwerów Supermicro
  4. Serwery Gigabyte