Narzędzia Linux - Minicom (Jak zainstalować i używać?)

| F.A.Q.

Narzędzia Linux - Minicom (Jak zainstalować i używać?)

Minicom jest małym konsolowym poleceniem używanym do połączeń szeregowych.
W bardziej pragmatycznej definicji minicom może być używany do łączenia modemów, routerów i przełączania portów konsoli za pośrednictwem portu szeregowego. Minicom ma bardzo podobne funkcje i interfejs użytkownika do TELIX.

Instalacja Debian, Ubuntu, Kali, Mint

$ sudo apt-get install minicom

Instalacja Fedora, CentOS, RHEL

$ sudo yum install minicom

Wyświetlanie urządzeń tty

Zazwyczaj używa się minicom do łączenia z fizycznym portem, gdzie łączy się z urządzeniem szeregowym, takim jak przełącznik, router, PBX itp. Jeżeli serwer/komputer nie jest wyposażony w złącze szeregowe można użyć konwertera USB. Aby wyświetlić istniejące złącza szeregowe lub konwerery USB należy użyć nastepującego urządzenia:

$ dmesg | grep tty

Widać również, że bazowa szybkość transmisji urządzeń tty wynosi 115200. Alternatywne urządzenie może nazywać się ttyUSB gdy używany jest konwerter USB.

Uruchamianie oraz konfiguracja Minicom

$ sudo minicom -s (uruchomienie minicom black & white)

$ sudo minicom -s -c on (uruchomienie minicoma z kolorami)

Serial port setup:

Serial Device: /dev/ttyS0

Bps/Par/Bits: 115200 8N1

Parametr ten ustawiamy zgodnie z informacją w manualu podłączanego urządzenia, np. dla Extreme Network SLX 9740:

Parameter Value
Bits per second 115200
Data bits 8
Parity None
Stop bits 1
Flow Control None

Save setup as dfl – zapisywanie wartości jako domyślnych

CTRL + a, q – wyjście bez resetu

CTRL + a, x – wyjście i reset

CTRL + a, z – menu help

Załączanie COM w BIOS

Załączanie COM1 w BIOS

Advanced → Super IO Configuration → Serial Port 1 Configuration:

Serial Port – Enabled

Device Settings IO=3f8h; IRQ=4

Informacja ta pokrywa się z informacją uzyskaną w systemie (dmesg)

1.106547] 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A

Uwagi:

W BIOSie płyty głównej port COM (zazwyczaj COM1) musi być załączony.
Kabel musi być wpięty w złącze CONSOLE w urządzeniu.

Powiązane strony:

  1. Narzędzia Linux - lshw, lspci, dmidecode, inxi (Jak sprawdzić podzespoły serwera?)
  2. Narzędzia - PhotoRec (Odzyskiwanie danych)
  3. Narzędzia - TestDisk (Odzyskiwanie tablicy partycji)
  4. Narzędzia Linux - dd (Tworzenie obrazu ISO, Test przepustowości)