Narzędzie Tcpdump (Śledzenie ruchu sieciowego)

| F.A.Q.

Tcpdump to narzędzie wiersza poleceń używane do przechwytywania i analizy ruchu sieciowego w systemach komputerowych. Pozwala ono na monitorowanie pakietów sieciowych przechodzących przez określony interfejs sieciowy na urządzeniu.

Tcpdump może być używany do przechwytywania, zapisywania i analizy pakietów sieciowych w czasie rzeczywistym lub z wcześniej zapisanych plików. Umożliwia filtrowanie przechwyconych pakietów na podstawie różnych kryteriów, takich jak adresy źródłowe i docelowe, protokół, porty i wiele innych.

Narzędzie tcpdump jest powszechnie stosowane przez administratorów sieci, programistów, analityków bezpieczeństwa i innych profesjonalistów zajmujących się sieciami w celu diagnostyki, debugowania, analizy i monitorowania ruchu sieciowego.

Uruchomienie programu za pomocą polecenia tcpdump bez parametrów będzie działać na pierwszym aktywnym interfejsie  oraz znajdzie i wyświetli informacje o pakietach wchodzących lub wychodzących z urządzenia sieciowego.

Poniższe czynności można wykonać na serwerach, które są możliwe do kupienia na stronie serverparts.pl  oraz w kategorii serwery dla ISP

 

Jeżeli chcemy aby program nam śledził ruch na konkretnym interfejsie oraz wskazaniem strony serverparts.pl wpisujemy poniższą komendę

tcpdump -i eno1 -v  | grep serverparts.pl

Przechwytywanie pakietów na interfejsie ppp0 na porcie 22

tcpdump -i ppp0 port 22

 

 

 

Przydatne polecenia:


sudo tcpdump 'udp' - przechwytywanie tylko pakietów UDP

sudo tcpdump 'tcp port 80' - przechwytywanie pakietów HTTP

tcpdump -i eno1 port 22 or port 554 - przechwytywanie pakietów na interfejsie eno1 tylko z portu 22 oraz z portu 554>

tcpdump -i eno1 -c 100 host 192.168.1.200 - przechwytywanie pakietów na interfejsie eno1 z liczbą pakietów 100 dla hosta 192.168.1.200

Parametr Opis
-i Nasłuchiwanie na określonym interfejsie.
-n Nie rozwiązuje nazw hostów.
-t Wypisuje czytelny dla człowieka znacznik czasu w każdej linii zrzutu,
-X Wyświetla zawartość pakietu zarówno w formacie szesnastkowym, jak i ascii.
-v, -vv, -vvv włącza szczegółowe rejestrowanie/szczegóły (co między innymi da nam bieżącą sumę przechwyconych pakietów)
-c N Pobiera tylko N pakietów, a następnie zatrzymuje się.
-s Określa długość (rozmiar) przechwytywania w bajtach. Użyj -s0, aby uzyskać wszystko, chyba że celowo przechwytujesz mniej.
-S Wyświetlanie bezwzględnych numerów sekwencji.

 

 Powiązane strony:

  1. Narzędzie pktmon (Śledzenie ruchu sieciowego)
  2. Narzędzie Tcpdump (Śledzenie ruchu sieciowego)
  3. Narzędzia Linux - Fio (testy przepustowości)