Phoronix Test Suite - platforma do testów porównawczych

| Wsparcie

Phoronix Test Suite to wszechstronna platforma do testowania i przeprowadzania testów porównawczych dostępna dla systemów operacyjnych Linux, Solaris, macOS, Windows i BSD. Pozwala na przeprowadzanie testów w sposób w pełni zautomatyzowany: od instalacji testów do wykonania i raportowania. Wszystkie testy są łatwo odtwarzalne, łatwe w użyciu i obsłudze. Phoronix Test Suite jest oprogramowaniem open-source na licencji GNU GPLv3 i jest rozwijany przez Phoronix Media we współpracy z partnerami. Wersja 1.0 pakietu Phoronix Test Suite została opublikowana w 2008 roku.

Sam klient Phoronix Test Suite jest platformą testową zapewniającą bezproblemowe wykonywanie profili testowych i zestawów testów. Domyślnie dostępnych jest ponad 600 testów, które są pogrupowane w siedmiu kategoriach (System, Processor, Graphics, Disk, Memory, Network, OS). Testy te dostępne w przejrzysty sposób poprzez integrację z OpenBenchmarking.org. Spośród domyślnych profili testowych istnieje szereg podsystemów, które można przetestować, oraz szereg sprzętu, od urządzeń mobilnych po komputery stacjonarne i stacje robocze/serwery. Nowe testy można łatwo wprowadzić za pomocą rozszerzalnej architektury testów Phoronix Test Suite, z profilami testowymi składającymi się z plików XML i skryptów powłoki. Profile testowe mogą dawać wyniki ilościowe lub inne, jakościowe/abstrakcyjne, takie jak porównania jakości obrazu i zaliczenie/niezaliczenie testu. Korzystając z modułów Phoronix Test Suite, pozostałe dane mogą być również automatycznie zbierane w czasie wykonywania, takie jak zużycie energii przez system, użycie dysku i inne czujniki oprogramowania/sprzętu. Zestawy testów zawierają odniesienia do profili testowych do wykonania w ramach zestawu lub mogą również odwoływać się do innych zestawów testów. Zestawy testów są definiowane za pomocą schematu XML.

Uruchomienie Phoronix Test Suite po raz pierwszy jest tak proste, jak wydanie polecenia, takiego jak phoronix-test-suite benchmark c-ray , które spowoduje zainstalowanie prostego testu procesora, wykonanie testu i zgłoszenie i wyświetlenie wyników. Wraz z wynikami zbierane są szczegółowe informacje o sprzęcie/oprogramowaniu systemu, odpowiednie dzienniki systemowe i inne ważne atrybuty systemu, takie jak flagi kompilatora i stan systemu. Użytkownicy mogą opcjonalnie oraz anonimowo przesłać swoje wyniki do OpenBenchmarking.org w celu udostępnienia wyników innym, porównania wyników z innymi systemami i przeprowadzenia dalszej analizy.

Instalacja na Linuksie:

http://phoronix-test-suite.com/?k=downloads

wget http://phoronix-test-suite.com/releases/repo/pts.debian/files/phoronix-test-suite_10.6.1_all.deb

Wymagania:

php-cli | php5-cli, php5-cli | php-xml

sudo dpkg -i phoronix-test-suite_10.6.1_all.deb

sudo apt-get -f install

Podczas pierwszego uruchomienia, program prosi o zaakceptowanie licencji oraz wyrażenie zgody na zbieranie anonimowe statystyk testów oraz konfiguracji testów (wyrażenie zgody jest dobrowolne). Przed uruchomieniem testu aplikacja pyta czy zapisać wynik testu. Należy podać nazwę pliku, unikalną nazwę testu i zaakceptować domyślny opis lub utworzyć własny. Po wykonanym teście program pyta czy opublikować test i czy udostępnić wyniki poleceń (lshw):

phoronix-test-suite start-result-viewer

Dostęp poprzez przelgądarkę internetową http://localhost:numerportu, np. http://localhost:8568

Jeżeli ktoś chce łatwy dostęp do wyboru testu, zestawów testów, wyświetlić informacje o sprzęcie lub systemie, pokazać dostępnę sensory to może uruchomić tryb interaktywny:

phoronix-test-suite interactive

Uruchamianie testu:

phoronix-test-suite benchmark pts/c-ray

Informacje o teście:

phoronix-test-suite info pts/c-ray

Lista zainstalowanych testów:

phoronix-test-suite list-installed-tests

Wyszukiwanie testów:

phoronix-test-suite search

Lista wszystkich testów:

phoronix-test-suite list-all-tests

Lista rekomendowanych testów:

  • pts/build-linux-kernel
  • pts/c-ray
  • pts/compress-7zip
  • pts/x264
  • pts/x265

Powiązane strony:

  1. Test platformy NVMe 1029U-TN10RT + Intel Virtual RAID on CPU (VROC)
  2. Narzędzia Linux - dd (Tworzenie obrazu ISO, Test przepustowości)