Polityka Czytanie z wyprzedzeniem - Read Ahead Policy (Ustawienia RAID)

| F.A.Q.Wsparcie

Polityka Read Ahead - Read Ahead Policy

 • Zasada odczytu z wyprzedzeniem określa, czy kontroler RAID odczyta tylko blok danych żądany przez aplikację, czy też odczyta cały pasek z dysków twardych.
 • To ustawienie może mieć duży wpływ na wydajność odczytu.

Brak odczytu z wyprzedzeniem (Normalny) - No Read Ahead (Normal)

 • Kontroler RAID odczyta tylko blok danych żądany przez aplikację. Tryb ten jest preferowany, gdy żądania odczytu są głównie losowe.
 • Również tryb ten jest zalecany
  podczas pomiaru przepustowości odczytu sekwencyjnego za pomocą IOmeter* w systemie Windows.

Zawsze czytaj dalej - Always Read Ahead

 • Kontroler RAID odczyta cały pasek zawierający żądany blok danych i zachowa go w pamięci podręcznej.
 • Każda operacja odczytu zużywa więcej zasobów dysku twardego, ale jeśli żądania odczytu są głównie sekwencyjne, może to znacznie zmniejszyć liczbę żądań odczytu na dyskach twardych i znacznie zwiększyć wydajność.
 • Uwaga: to ustawienie będzie miało znaczenie tylko wtedy, gdy typowy rozmiar żądania odczytu jest mniejszy niż szerokość paska.

Adaptacyjne czytanie z wyprzedzeniem- Adaptive Read Ahead

 • Kontroler RAID automatycznie dostosowuje zasady odczytu w oparciu o bieżący wzorzec żądań odczytu.
 • Łączy w sobie zalety trybów No Read Ahead i Always Read Ahead.
 • Tryb ten jest zalecany, jeśli obciążenie ma mieszane wzorce sekwencyjne i losowe lub jeśli wzór jest nieznany.

Powiązane strony:

 1. Ustawienia RAID mające wpływ na wydajność (Jak poprawić wydajność RAID?)(Ustawienia RAID)
 2. Polityka zapisu - Write Cache Policy (Write-Back oraz Write Through)(Ustawienia RAID)
 3. Polityka pamięci podręcznej dysku - Disk Cache Policy (Ustawienia RAID)
 4. Rodzaje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 & Kalkulator RAID (Jaki poziom RAID wybrać dla serwera?)
 5. Kontrolery RAID Supermicro oraz Kontrolery HBA (IT-MODE) oraz Kontrolery JBOD dostępne dla dysków SAS/SATA
 6. Kontrolery RAID Gigabyte, Adaptery Storage Gigabyte, HBA oraz JBOD dla dysków SAS/SATA/NVMe (Akcesoria Gigabyte)