Ustawienia RAID mające wpływ na wydajność (Jak poprawić wydajność RAID?)(Ustawienia RAID)

| F.A.Q.Wsparcie

Ustawienia RAID mające wpływ na wydajność (Jak poprawić wydajność RAID?)

 1. Polityka zapisu (Write Policy)
  • Write-Back
  • Write-Through (Write Thru)
 2. Polityka pamięci podrjecznej dysku (Disk Cache Policy)
 3. Polityka czytanie z wyprzedzeniem (Read Ahead Policy)
  • Brak odczytu z wyprzedzeniem (Normalny) (No Read Ahead (Normal))
  • Zawsze czytaj dalej (Always Read Ahead)
  • Adaptacyjne czytanie z wyprzedzeniem (Adaptive Read Ahead)
 4. I/O Policy
  • Direct I/O
  • Cached I/O
 5. Strip Size

Inne czynniki wpływające na wydajność RAID

 1. Stan baterii (Backup Battery Status)
 2. Inicjalizacja wirtualnego dysku (Virtual Drive Initialization)
 3. Patrol Read
 4. Kontrola spójności (Consistency Check)
 5. Lokalizacja danych na dyskach fizycznych (Data Location on Physical Drives)
 6. Gniazdo PCIe (PCI Express Slot)
 7. Wibracje (Vibration)
 8. Przegrzewanie (Overheating)

Powiązane strony:

 1. Polityka zapisu - Write Cache Policy (Write-Back oraz Write Through)(Ustawienia RAID)
 2. Polityka pamięci podręcznej dysku - Disk Cache Policy (Ustawienia RAID)
 3. Polityka Czytanie z wyprzedzeniem - Read Ahead Policy (Ustawienia RAID)
 4. Polityka I/O (I/O Policy)(Ustawienia RAID)
 5. Rozmiar paska (Strip Size)(Ustawienia RAID)