Polityka I/O (I/O Policy)(Ustawienia RAID)

| F.A.Q.Wsparcie

Polityka I/O (I/O Policy)(Ustawienia RAID)

  • Polityka wejścia/wyjścia określa, czy kontroler RAID będzie przechowywać dane w pamięci podręcznej, co może skrócić czas dostępu, jeśli do tych samych bloków danych kierowane są kolejne żądania odczytu.

Direct I/O

  • W większości przypadków zalecany jest tryb Direct I/O. Większość systemów plików i wiele aplikacji ma taką opcję własną pamięć podręczną i nie wymagają buforowania danych na poziomie kontrolera RAID.

Cached I/O

  • W trybie buforowanego wejścia/wyjścia kontroler buforuje zarówno żądania odczytu, jak i zapisu. Jeżeli są kolejne żądania odczytu do tych samych bloków danych są odczytywane z pamięci podręcznej RAID zamiast z dysku twardego. Tryb ten może być wymagany, jeśli aplikacja lub system plików nie buforuje żądań odczytu.

Powiązane strony:

  1. Ustawienia RAID mające wpływ na wydajność (Jak poprawić wydajność RAID?)(Ustawienia RAID)
  2. Polityka zapisu - Write Cache Policy (Write-Back oraz Write Through)(Ustawienia RAID)
  3. Polityka pamięci podręcznej dysku - Disk Cache Policy (Ustawienia RAID)
  4. Polityka Czytanie z wyprzedzeniem - Read Ahead Policy (Ustawienia RAID)
  5. Nowe kontrolery RAID SAS-4 (24G) AOC-S4116L-H16IR-16DD-O oraz AOC-S4116L-H16IR-96DD-O w ofercie Supermicro