Rozwiązania Supermicro dedykowane AI

| Nowości SupermicroWsparcie

Rozwiązania Supermicro dedykowane AI

Bazując na broszurach Supermicro odnośnie AI oraz machine-learning poniżej znajdują się platformy zwalidowane do zbudowania clustra (Master Node, Composer Node, Inference, Training / AI Development, AI Worker):

Powiązane strony:

  1. Sztuczna Inteligencja (AI) ChatGPT, Bing, Bard - część 1
  2. Sztuczna Inteligencja (AI) ChatGPT - część 2
  3. Sztuczna Inteligencja (AI) ChatGPT wtyczki - część 3