Moduły TPM

Moduł Trusted Platform Module (TPM) zawiera wygenerowane komputerowo klucze szyfrowania używane do nawiązania i uwierzytelnienia danych wejściowych i wyjściowych przechodzących przez system.

Nie znaleziono produktów.