Aktualizacja IPMI via WEB-GUI

| F.A.Q.Wsparcie

Aktualizacja IPMI via WEB-GUI

 1. Zaloguj się do IPMI (poprzez przeglądarkę Internetową) i wejść w zakładkę "Maintenance" oraz wybrać "Firmware update”.
 2. Kliknij przycisk "Enter Update Mode", aby wejść w tryb aktualizacji.
  Pojawi się komunikat ostrzegawczy: „Gdy serwer jest w trybie aktualizacji oprogramowania, urządzenie zostanie zresetowane, a serwer uruchomi się ponownie, nawet jeśli aktualizacja firmware zostanie przerwana”.
 3. Kliknij "OK", aby zaktualizować firmware IPMI.
  Po kliknięciu OK, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, ekran Firmware Upload okno pokazane będzie na następnej stronie.
  Naciśnij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik oprogramowania sprzętowego, a następnie naciśnij przycisk Upload firmware aby rozpocząć.
 4. Upewnij się, że wersja oprogramowania jest poprawna, zanim naciśniesz przycisk "Upload Firmware" w celu aktualizacji firmware.
 5. Kliknij "Upload Firmware", aby przesłać wybrany firmware do serwera hosta.
  Ostrzeżenie! Aby prawidłowo zaktualizować firmware, nie należy przerywać procesu aż proces zostanie zakończony.
  Po jego zakończeniu, system automatycznie uruchomi się ponownie i będzie trzeba się zalogować do serwera ponownie.
  UWAGA! odznacz zaznaczone pole „preserve configuration box” (bardzo ważny krok aby FW działał poprawnie).
  Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane do wartości domyślnych.
 6. Kliknij przycisk "Start Upgrade", aby pobrać oprogramowanie.
 7. Kliknij "OK", system uruchomi się ponownie po uaktualnieniu kompletne.
 8. Strona WWW będzie automatycznie przekierowywać do strony logowania.

Powiązane strony:

 1. Co to jest IPMI?
 2. Reset hasła IPMI
 3. Nowe wersje IPMI bez wymaganej JAVY
 4. Nowe unikalne hasło do IPMI - BMC Unique Password
 5. Jak aktywować licencję SFT-OOB-LIC oraz SFT-DCMS-SINGLE JSON w płytach głównych Supermicro ze starym BMC Web? SUM (Supermicro Update Manager)
 6. Jak aktywować licencję IPMI SFT-DCMS-LIC, jeśli licencja SFT-OOB-LIC jest już aktywowana i nie można jej załadować poprzez Web GUI?