Reset hasła IPMI

July 21, 2016

Hasło IPMI można przywrócić na domyślne poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych modułu IPMI wykorzystując dostępne narzędzia IPMICFG, IPMITOOL. Może zdarzyć się tak, iż również konfiguracja sieciowa zostanie przywrócona do wartości fabrycznych, dlatego przed wykonaniem niniejszej operacji należy zanotować aktualną konfigurację sieciową. IPMICFG jest dostępne dla systemów DOS, Linux oraz Windows.

Reset IPMI przy użyciu IPMICFG

PRZYGOTOWANIE:

Przygotowanie klucza USB z FreeDOS (np. wykorzystują narzędzie Unetbootin)
Pobranie najnowszej wersji IPMICFG:
https://www.supermicro.com/wftp/utility/IPMICFG/
Rozpakowanie oraz skopiowanie katalogu DOS na pendrive:
unzip -p ipmicfg_integration_1.09.zip
Skopiowanie katalogu DOS na pendrive:
cp /DOS /mnt/

RESTART KOMPUTERA

KONFIGURACJA SIECIOWA:
Wyświetlenie aktualnego adresu IP & MAC:
ipmicfg -m
Wyświetlenie maski sieciowej:
ipmicfg -k
Wyświetlenie bramy (GW):
ipmicfg -g

RESET IPMI
Przywrócenie wartości fabrycznych (Reset IPMI to factory default)
ipmicfg -fd

Domyślne hasło IPMI
User: ADMIN
Password: ADMIN

INNE PRZYDATNE OPCJE:

Informacje o zakładaniu nowego użytkownika:
ipmicfg -user help
Zakładanie nowego konta użytkownika (2) UserName:
ipmicfg -user add 3 UserName Password 2
Zmiana poziomu uprawnień użytkownika na operatora:
ipmicfg -user level 3 3
Zmiana poziomu uprawnień na administratora
ipmicfg -user level 3 4