Inne czynniki wpływające na wydajność RAID (Ustawienia RAID)

| F.A.Q.Wsparcie

Inne czynniki wpływające na wydajność RAID

Podczas pomiaru wydajności podsystemu RAID ważne jest usunięcie czynników, które mogą ograniczać wydajność lub powodować wahania wydajności.

Status Baterii (Backup Battery Status)

 • Podczas wykonywania pomiarów wydajności zapisu w trybie zapisu zwrotnego (Write Back mode) ważne jest sprawdzenie stanu baterii i bieżących zasad zapisu (Write Policy).
 • Gdy bateria nie jest w pełni naładowana lub znajduje się w trakcie ponownego uczenia się, zasada zapisu zostanie automatycznie przełączona na funkcję zapisu przez (Write Through). Będzie to miało duży wpływ na wydajność zapisu. Można wyłączyć opcję Write Thru w przypadku uszkodzonej lub brakującej baterii, aby mieć pewność, że tryb Write Back będzie używany niezależnie od bieżącego stanu baterii.
 • W środowisku produkcyjnym wyłączenie tej opcji może spowodować utratę danych w przypadku awarii zasilania, gdy akumulator nie jest wystarczająco naładowany.

Inicjalizacja wirtualnego dysku (Virtual Drive Initialization)

 • W przypadku woluminów RAID 5/6/50/60 ważne jest wykonanie pełnej inicjalizacji woluminu przed wykonaniem pomiarów wydajności.
  • Na dużych dyskach wirtualnych pełna inicjalizacja może zająć wiele godzin. Do pomiarów wydajności można tworzyć mniejsze dyski wirtualne.
 • W przypadku RAID 0/1/10 nie ma potrzeby wykonywania pełnej inicjalizacji przed pomiarem wydajności.
  • Jednakże ważne jest, aby wyłączyć inicjalizację w tle (BGI) podczas pomiarów, jeśli nie przeprowadzono pełnej inicjalizacji. O ile nie zostanie wyłączone, BGI uruchomi się automatycznie na woluminach RAID 1/10 i znacznie obniży wydajność RAID.

Patrol Read

 • Patrol Read pomaga wykrywać i ponownie przydzielać uszkodzone bloki na dyskach twardych oraz zapobiegać możliwej utracie danych.
 • Patrol Read generuje znaczną liczbę żądań dyskowych, które mogą zmniejszyć wydajność macierzy RAID.
 • Powinieneś wyłączyć lub włączyć Patrol Read w zależności od celu pomiarów wydajności.
 • Można także dostosować szybkość odczytu patrolu, aby zmniejszyć lub zwiększyć priorytet żądań.
 • Ustawienia Patrol Read można zmienić we właściwościach adaptera w konsoli RAID BIOS lub w konsoli internetowej RAID.

Kontrola spójności (Consistency Check)

 • Kontrola spójności to ważna funkcja, która pomaga wykryć niespójności w danych przechowywanych na dyskach twardych w nadmiarowych macierzach RAID i zidentyfikować możliwe źródła cichego uszkodzenia danych.
 • Kontrola spójności generuje znaczną liczbę żądań dyskowych, które mogą zmniejszyć wydajność macierzy RAID.
  • Powinieneś wyłączyć lub włączyć Sprawdzanie spójności w zależności od celu pomiarów wydajności.
  • Możesz także dostosować częstotliwość sprawdzania spójności, aby zmniejszyć lub zwiększyć priorytet żądań kontroli spójności.
 • Ustawienia sprawdzania spójności można zmienić we właściwościach adaptera w konsoli RAID BIOS lub w konsoli internetowej RAID.

Lokalizacja danych na fizycznych dyskach (Data Location on Physical Drives)

 • Podczas pomiaru przepustowości sekwencyjnej należy pamiętać, że prędkość dysków twardych zależy od lokalizacji danych.
 • Maksymalną prędkość sekwencyjną osiąga się podczas odczytu lub zapisu danych na początku dysku twardego. Kiedy dane są odczytywane lub zapisywane na końcu dysku twardego, prędkość sekwencyjna będzie o 30%-40% niższa.
 • Jeżeli tylko część pojemności dysku twardego jest zajęta przez dysk wirtualny lub partycję używaną do pomiarów wydajności, losowa wydajność będzie wyższa niż w przypadku wykorzystania całej pojemności dysku twardego. Dzieje się tak, ponieważ głowice dysków twardych wykonują krótsze ruchy.
  • Należy pamiętać o tym czynniku wpływającym na losową wydajność przy korzystaniu z kilku partycji lub kilka dysków wirtualnych w jednej macierzy.

Prędkość slotu PCIe

 • W konfiguracjach z wieloma dyskami twardymi przepustowość sekwencyjna macierzy RAID może przekraczać przepustowość łącza PCI Express.
 • Jeśli używasz kontrolera RAID z interfejsem PCI Express x8, upewnij się, że jest on zainstalowany w gnieździe PCI Express x8 (lub nowszym).
 • Typowa przepustowość łącza PCI Express Gen5 wynosi około 16000 MB/s dla interfejsu x4 i 32000 MB/s dla interfejsu x8. W niektórych systemach może być ona nawet o 10% niższa, w zależności od możliwości chipsetu i ustawień BIOS-u.

Wibracje (Vibration)

 • Wibracje w obudowie mogą znacząco wpłynąć na wydajność dysku twardego.
 • Wibracje mogą być powodowane przez wentylatory obudowy lub inne dyski twarde.
 • Wibracje są zwykle wyższe w systemach montowanych w szafie, ponieważ stosowane są mniejsze i szybsze wentylatory.
 • Dyski SATA są zazwyczaj bardziej wrażliwe na wibracje niż dyski SAS.
 • Różne modele, a nawet różne rozmiary tej samej rodziny dysków twardych mogą charakteryzować się zasadniczo różną wrażliwością na wibracje.

Przegrzewanie (Overheating)

 • Przegrzanie może mieć wpływ na wydajność dysku twardego.
 • Podczas pomiaru wydajności, zwłaszcza w środowisku laboratoryjnym, upewnij się, że pokrywa obudowy jest zamknięta, a przepływ powietrza jest wystarczający do schłodzenia dysków twardych.

Powiązane strony:

 1. Ustawienia RAID mające wpływ na wydajność (Jak poprawić wydajność RAID?)(Ustawienia RAID)
 2. Rodzaje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 & Kalkulator RAID (Jaki poziom RAID wybrać dla serwera?)
 3. StorCli w przykładach AOC-S3108L-H8IR (Obsługa oraz rozwiązywanie problemów)
 4. Intel Virtual RAID on CPU (Klucz VROC) - AOC-VROCINTMOD & AOC-VROCSTNMOD & AOC-VROCPREMOD
 5. Rozwiązanie RAID z akceleracją GPU - GRAID SupremeRAID™ (RAID 0/1/10/5/6 na dyskach NVMe)
 6. Nowe kontrolery RAID SAS-4 (24G) AOC-S4116L-H16IR-16DD-O oraz AOC-S4116L-H16IR-96DD-O w ofercie Supermicro