Jak zresetować moduł MBM-CMM-FIO? (IPMI Session Time Out)

| F.A.Q.Wsparcie

Jak zresetować moduł MBM-CMM-FIO?(Session Time Out)

 1. Polecenie IPMICFG –raw 0x30 0x41 resetuje CMM wraz z ustawieniami sieciowymi.
 2. Zgodnie z instrukcją CMM prawdopodobnie zostanie zresetowany do domyślnego adresu IP 192.168.100.100
 3. CMM obsługuje technologię hot-plug, można wyjąć moduł i ponownie włożyć, gdy obudowa jest włączona
 4. Dodatkowo może ręcznie zresetować CMM do ustawień fabrycznych, naciskając przycisk resetowania na samym module dłużej niż 10 sekund, naciśnięcie przycisku krócej niż 10 sekund spowoduje tylko jego ponowne uruchomienie.

MBM-CMM-FIO how to reset?

Powiązane strony:

 1. Co to jest IPMI?
 2. Jak zresetować interfejs IPMI?
 3. Reset hasła IPMI
 4. Hasło administratora IPMI widoczne na porcie 49152
 5. Nowe unikalne hasło do IPMI - BMC Unique Password
 6. Jak aktywować licencję SFT-OOB-LIC oraz SFT-DCMS-SINGLE JSON w płytach głównych Supermicro ze starym BMC Web? SUM (Supermicro Update Manager)
 7. Jak aktywować licencję IPMI SFT-DCMS-LIC, jeśli licencja SFT-OOB-LIC jest już aktywowana i nie można jej załadować poprzez Web GUI?