Rozmiar paska (Strip Size)(Ustawienia RAID)

| F.A.Q.Wsparcie

Rozmiar paska (Strip Size)(Ustawienia RAID)

  • Rozmiar paska określa sposób dystrybucji danych na dyskach twardych. Określa także, do ilu dysków można uzyskać dostęp w celu obsługi pojedynczego żądania wejścia/wyjścia. Rozmiar paska może mieć duży wpływ na wydajność. Zazwyczaj w przypadku obciążeń sekwencyjnych korzystne jest użycie dużych rozmiarów pasków (512 KB lub 1 MB).
  • W przypadku losowych typów dostępu rozmiar paska zależy od typowego rozmiaru bloku dostępu i wyrównania danych. Na przykład, jeśli baza danych używa rekordów o rozmiarze 16 KB z wyrównaniem 16 KB, optymalny rozmiar paska może wynosić 16 KB. W przypadku serwera plików lub serwera WWW optymalny może być duży rozmiar paska (512 KB lub 1 MB). Dokumentacja dostawcy oprogramowania często zawiera zalecenia dotyczące wyboru rozmiarów pasków RAID.

Ważne

  • Dopasowanie rozmiaru paska do rozmiaru klastra systemu plików zwykle nie daje żadnych korzyści.
  • Zwykle ważniejsze są rozmiary bloków danych lub plików używanych przez aplikację.
  • Nie zaleca się jednak ustawiania rozmiaru paska mniejszego niż rozmiar klastra.

Powiązane strony:

  1. Ustawienia RAID mające wpływ na wydajność (Jak poprawić wydajność RAID?)(Ustawienia RAID)
  2. Polityka zapisu - Write Cache Policy (Write-Back oraz Write Through)(Ustawienia RAID)
  3. Polityka pamięci podręcznej dysku - Disk Cache Policy (Ustawienia RAID)
  4. Polityka Czytanie z wyprzedzeniem - Read Ahead Policy (Ustawienia RAID)
  5. Polityka I/O (I/O Policy)(Ustawienia RAID)