Rozwiązywanie problemów z siecią - Krok po kroku (Dlaczego serwer nie ma połączenia z siecią?)

| F.A.Q.

Rozwiązywanie problemów z siecią - Krok po kroku

 • Dlaczego serwer nie ma połączenia z siecią?
 • Dlaczego nie działa Internet?

Zanim zadzwonisz na NOC sprawdź.

Potrzebne narzędzia do diagnostyki

 • ipconfig (Windows)
 • ip (Linux)
 • ping (Windows i Linux)
 • arp (Windows i Linux)
 • arp-scan (Linux)
 • tracert (Windows)
 • traceroute (Linux)
 • mtr (Linux - mtr działa jak traceroute w czasie rzeczywistym)
 • netstat (Windows i Linux)
 • tcpdump (Windows i Linux)
 • wireshark (Windows i Linux)

Jak działa Internet?

 • HTTP opiera się na TCP,
  • TCP opiera się na protokole IP,
   • IP opiera się na protokole Ethernet,
    • a Ethernet wymaga przewodu sieciowego.

Diagnostyka

Analizę należy zacząć od najniższej lub najwyższej warstwy stosu (Model ISO/OSI)

 1. Czy przewody są wpięte prawidłowo i świeci dioda kontroli łącza, która potwierdza zestawienie połączenia?
 2. Czy interfejs sieciowy jest skonfigurowany prawidłowo?
  • ipconfig /all (Windows)
  • ip a (Linux)
 3. Czy tabele arp zawierają informację o innych hostach?
  • arp a (Windows)
  • arp (Linux)
 4. Czy na maszynie uruchomiona jest zapora sieciowa?
  • Windows Defender
  • iptables -nvL (Linux)
 5. Czy między klientem a hostem docelowym działa zapora sieciowa?
 6. Czy zapory przepuszczają pakiety ICMP (ping)
  • iptables -A INPUT -p icmp -i eth0 -j ACCEPT (Linux)
 7. Czy działa polecenie ping 127.0.0.1?
 8. Czy dziala polecenie ping do innych hostów w sieci lokalnej po ich nazwie?
 9. Czy DNS działa prawidłowo?
 10. Czy dziala polecenie ping do innych hostów w sieci lokalnej po ich adresie IP?
 11. Czy dziala polecenie ping do hostów w innej sieci?
 12. Czy działają usługi wyższej warstwy sieciowej SSH (22), WWW (80)?
  • Wireshark (Windows)
  • tcpdump -i eno1 tcp port 22 (Linux)
  • tcpdump -i eno1 tcp port 80 (Linux)
 13. Czy konfiguracja zapór sieciowych została sprawdzona? 

Powiązane Strony:

 1. Narzędzie Wireshark (analiza ruchu sieciowego)
 2. Narzędzie Tcpdump (Śledzenie ruchu sieciowego)
 3. Narzędzia Linux - Fio (testy przepustowości)