Serwisowe przywracanie BIOS [Bios Recovery Ctrl + Home]

September 16, 2020

Serwisowe przywracanie BIOS (Ctrl + Home)

  1. Pobierz pakiet BIOS ze strony produktu, rozpakuj go i zmień nazwę pliku BIOS na „SUPER.ROM”.
  2. Skopiuj SUPER.ROM do katalogu głównego pamięci USB (nie musi być bootowalny) i podłącz go do portu USB.
  3. Uruchom system i kilkakrotnie naciśnij CTRL + HOME, aby uruchomić moduł odzyskiwania, jeśli jest to możliwe.
    • Podczas procesu przywracania możesz nie mieć wyjście VGA , zalecamy pozostawienie systemu w spokoju na około 5 minut.
    • Ponieważ przywracanie systemu BIOS nie powoduje flashowania całego systemu BIOS, po przywróceniu należy regularnie aktualizować system BIOS, aby uniknąć dalszych problemów.
    • Klawisz HOME nie jest dostępny na wszystkich klawiaturach. Na przykład niemiecka klawiatura ma „POS1”.